Avaintekijän henkilöarviointi pintaa syvemmältä

Syväluotaava, vahvuuslähtöinen henkilöarviointi

Turvallisuusalan yritykselle psykologinen henkilöarviointi

Rekrytoiva työnantaja/henkilöarvioinnin toimeksiantaja:

Työnantajana saimme Hanne-Leonan ammattitaitoisen ja syvän ihmistuntemuksen avulla moniulotteisen ja kattavan henkilökuvauksen hakijoista. Erityisesti arvostimme sitä, että osaamisen lisäksi arviointiin sisältyi syvempää, vertikaalista arviointikulmaa.

Saimme rekrytointipäätöksen lisäksi erittäin käytännönläheisen tukimateriaalin johtamisen tueksi ja aloittavan työntekijän kehittymisen edistämiseksi, joten tämä kantoi pelkkää rekrytointia pidemmälle.

Yhteistyö Hanne-Leonan kanssa oli erittäin sujuvaa ja hän ymmärsi tarpeemme työnantajan näkökulmasta erittäin nopeasti.

Hanne-Leona on selkeästi pitkän linjan ammattilainen, jonka palveluja voin lämpimästi suositella.

Toimitusjohtaja Vesa Ylönen, Emsec Oy

Rekrytoitu työnhakija:

Työnhakijana Pro Synthesis Oy:n toimintamalli auttoi minua itse ymmärtämään selkeämmin omia vahvuuksiani, mahdollisuuksiani ja toki myös kehittämiskohteitani. Henkilöarviointiprosessin aikana tuli käytyä läpi omia vahvuuksia syvemmin kuin koskaan aiemmin – ja myös, miten kyseisiä ominaisuuksia kannattaisi parhaiten hyödyntää. Samalla pystyttiin vertaamaan näitä jo ennakkoon työnantajan tarpeisiin. Näin voitiin varmistaa, että työnantaja ja työntekijä tietävät molemmat, mitä toiselta odottaa ja mitä on tarjolla.

Prosessi oli hyvin jouheva sekä tuntui, että minua kuunneltiin ja Hanne-Leona haastattelijana sai minut kertomaan itsestäni vapaasti ja rehellisesti. Oikein mukava, välitön, onnistunut ja hyödyllinen prosessi.

Suosittelen Pro Synthesis Oy:n ja Hanne-Leonan palveluksia.

Rekrytoitu avainhenkilö

Lue lisää

Johtoryhmän coaching sekä yksilö- että ryhmätasolla

Johtajuus / Kehitys / Muutos / Vuorovaikutus Strategiaa tukevan ja merkityksellisen organisaatiokulttuurin rakentamista Minulla on ollut ilo kasvattaa itseäni Hanne-Leonan kanssa sekä ryhmä- että yksilötasolla johtoryhmän jäsenenä. Hanne-Leona on työskennellyt…

Mediasuhteet – mind & media coaching

Vuorovaikutus / Viestinnän tukipalvelut. Mediasuhteet & Kriisiviestintä Hanne-Leona osaa eritellä selkeästi ja nopeasti ensivaikutelmansa tekstistä tai muusta viestistä. Hän kysyy tarvittavat lisäkysymykset suoraan ja kiertelemättä; tarttuu myös niihin pinnan alla…

Näin, että minussa on potentiaalia enempään !

Vahvuus / Minuus Vahvuuksista vipuvoimaa® Coaching-prosessin aikana henkilökohtainen missioni kirkastui sitä mukaa, kun kokonaiskuva itsestäni piirtyi terävämmin esiin. Oivalsin syvemmin, kuka olen ja millä tavalla haluan rakentaa tulevaisuuttani.