Näin, että minussa on potentiaalia enempään !

Vahvuus / Minuus

Vahvuuksista vipuvoimaa®

Coaching-prosessin aikana henkilökohtainen missioni kirkastui sitä mukaa, kun kokonaiskuva itsestäni piirtyi terävämmin esiin. Oivalsin syvemmin, kuka olen ja millä tavalla haluan rakentaa tulevaisuuttani.

Näin, että minussa on potentiaalia enempään - kunhan vain uskallan ottaa sen täysillä käyttööni.

Sen pohjalta minun on ollut helpompi tarttua rohkeasti mahdollisuuksien hetkiin.
Ennen en edes tiennyt, mitä minäpystyvyys tarkoittaa -saati, miten sitä voisi kehittää.

Minulle oli tärkeää, että sain coachingissa puhua ammatillisesta kriisiytymisestäni. Osittain kriisini juuret olivat heikonpuoleisessa itsetuntemuksessa. Tarvitsin vahvistusta itsetuntemukseeni ja sitä sain. Aloitin yhteistyön Hanne-Leonan kanssa ammatillisessa mielessä ja alun perin aika kapealla kärjellä. Nopeasti huomasin kuitenkin, että pohdintani juuret olivat syvemmällä identiteetissäni ja koskettivat laajemmin koko elämääni. Yhteistyökuviosta tulikin sitten paljon kokonaisvaltaisempi.

Siinä elämäntilanteessani oli erittäin tärkeää, että vastapäätä istui monipuolinen ammattilainen, jolla oli osaamista sekä työ-että yksityiselämän haasteisiin.Hanne-Leonan kanssa erityisenä apuna koin vahvuuslähtöisen lähestymistavan. Kriiseissä on niin helppo jäädä rypemään itse-epäilyihin. Persoonana Hanne-Leona on elämänmyönteinen ja laajakatseinen.

Ote on sopivan ohjaava. Hän antaa tilaa asiakkaan ainutlaatuisuudelle, mutta johdattelee myös näkemään ne katveeseen jäävät omat sokeat pisteet, jotka ovat
olennaisia kokonaisvaltaisemman näkemyksen löytämiseksi. Hänellä on aito pyrkimys ymmärtää toisen taustat ja mielenmaisema.

Aito ihmisläheisyys ja välittäminen - näistä minusta kumpuaa se, että hänen kanssaan syntyy merkityksellisiä oivalluksia omien päätösten perustaksi.

Suomalainen naispoliitikko