Toimintatapaa.

Kehittävää kumppanuutta®
johtajille, päättäjille ja tulevaisuuden rakentajille.
Katalysoimme
viisasta vaikuttamista
kohti haluttua tulevaisuutta.

Toimintatapaa.

PRO-meiningillä kokonaisuuden parhaaksi

 

Persoonaa peliin

Työskentelemme PRO-meiningillä ja uskomme siihen, että ammatillisesti voi olla henkilökohtainen. Lupaamme laittaa persoonamme peliin sinun ja tavoitteesi eteen. Vastapainoksi odotamme sinulta, että olet utelias oman osuutesi suhteen ja aloitat itsestäsi. Kehittämistä ei voi täysin ulkoistaa, se on organisaatiossakin aina yhteinen asia.

Varmin tapa saada aikaan muutosta on aloittaa itsestä.

Digitaalisessa maailmassa ihmisellä on edelleen tarve inhimilliseen kohtaamiseen. Kaikki ihmiset eivät saa riittävää oppimiskokemusta pelkästään ”piuhan päästä”. Siksi meitä kohtaamisen ammattilaisia edelleen tarvitaan. Ammatillinen lähestymistapamme on integratiivinen synteesi erilaisista, käytännössä koetelluista viitekehyksistä. Elävä elämä on itsessään sen verran paradoksaalista ja systeemistä, ettei mikään yksittäinen teoria voi kattaa koko sen todellisuutta.

Kestävämpiä tuloksia saadaan, kun muutosta katalysoidaan ihmisläheisellä tavalla.

Meille koko organisaatio on asiakas. Systeemisellä otteella edistämme yksityis- ja yritysasiakkaidemme mielekkäästi tuloksellista toimintaa kokonaisuuden parhaaksi. Muotoilemme juuri teidän organisaationne istuvan ja vaikuttavan kokonaisuuden.

Muutos harvoin tapahtuu pelkästään olemassa olevaa todellisuutta vastustamalla – usein pontimeksi tarvitaan ihan uusi näkemisen kehys.

Ismeistä emme perusta. Työskentelymme perustuu ajattomiin viisauksiin ja päivittyvään tutkimustietoon. Kansainvälisessä kontaktiverkostossamme leikillisesti sanoen ”päivitämme itsekin päätämme” säännöllisesti eli vahvistamme osaamistamme.

Tarjoamme jämäkät toimijat ja monipuoliset menetelmät.

Kokemuksellisen oppimisen menetelmillä ja useita lähestymistapoja yhdistämällä löytyy uusia näkemisen kehyksiä, jotka muuttavat kokemuksesi.

Tässä joitakin viitekehyksiä, jotka heijastuvat toimintatapaamme:

 • Business coaching
 • HRO=Human Resource Optimization
 • KAT=Kognitiivis-analyyttisyys
 • Modernit johtamisteoriat
 • Narratiivisuus
 • Neurotieteet ja aivotutkimus
 • Osallistavat, kokemukselliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Positiivinen psykologia
 • Psykofyysinen lähestymistapa ja MBB, stress management
 • Systeemisyys
 • Voimauttava valokuva

Kaikki todellinen tietäminen
on kokemuksellista.
Muu on oikeastaan
vain informaatiota.


Albert Einstein
(1879-1955)
Fyysikko, suhteellisuusteorian kehittäjä,
fysiikan Nobelin palkinnon saaja
Vapaa suomennos: Hanne-Leona Luomajoki

Katalysoiminen on
usein enemmänkin
keveyden kuin
vauhdin lisäämistä.

Hanne-Leona Luomajoki

Vaikuttavinta jälkeä

...saat aikaan, kun uskallat rakentaa yhteyksiä.

Tulosta syntyy, kun on tunnetta, tahtoa ja taitoja.
Tunteet ovat tärkeä tiedon toimintavoiman lähde.
Tahdon kipinä voi syttyä.
Taitoja voidaan hankkia.

 Hanne-Leona Luomajoki 
Kehittävä kumppani