Johtajuus.

Kehittävää kumppanuutta®
johtajille ja päättäjille.
Katalysoimme
viisasta vaikuttamista
kohti haluttua tulevaisuutta.

Yksilöille, ryhmille ja organisaatioille

…koska meillä kaikilla on varaa kasvaa…

Yhdessä olemme
enemmän kuin
osiemme summa.

Johtajuus-palvelut muotoilemme tarpeeseen

Käytettävissänne on yli 20 vuoden aikana karttunut psykologinen pääomani.
Yhdessä muotoillen luomme kuhunkin tarpeeseen sopivimman toteutuksen.

Valitse kehittymiseen osallistujat tai pyydä tarjous kokonaisuudesta.

Yksilö
Pari

Johtajille ja johtaja-työpareille
Profilointi ja arviointi voivat olla osa rekrytointi- ja henkilöarviointiprosessia tai osana kehittämis- ja valmennusprosessia. Kysy lisää.

 • Henkilöarviointi- ja rekrytointipalvelut
 • HRO-palvelut
 • Johtaja-työparin profilointi osana valmennusta. Useita profilointimenetelmiä.
 • Systeeminen 360 asteen palauteprosessi
 • Vahvuuksista vipuvoimaa ®-profilointi

Johtajille ja johtaja-työpareille

 • Johtaja-työparin yhteistoiminnan edistäminen
 • Urakehityksen vauhdittamispalvelut – talent management and development
 • Uusille urille-valmennus uudelleensijoittumis- ja outplacement-tilanteissa
 • Vahvuuksista vipuvoimaa ®-katalysointi
 • Viestintään liittyvät tukipalvelut ja valmennukset -katso tarkemmin P.S. palvelu
 • Coaching-palvelut yksilöille ja johtaja-työpareille
 • Johtamis- ja esimiesvalmennukset yksilöille ja johtaja-työpareille
 • Työnohjaus johtajille ja johtaja-työpareille
 • Urakehityksen vauhdittamispalvelut – talent management and development
 • Uusille urille-valmennus uudelleensijoittumis- ja outplacement-tilanteissa
 • Rakennamme räätälöityjä palveluita osaamisemme puitteissa. Tuotekehitys on jatkuvaa. Kysy lisää kokonaishankkeista.
legs-1

Ryhmä
Tiimi

Profilointi ja arviointi voivat olla osa rekrytointi- ja henkilöarviointiprosessia tai osana kehittämis- ja valmennusprosessia. Kysy lisää.

 • Henkilöarviointi- ja rekrytointipalvelut
 • Johtoryhmälle sopivia profilointeja on useita erilaisia käyttötarkoituksesta riippuen-kysy lisää.
 • Systeeminen 360 asteen palauteprosessi johtoryhmässä
 • Vahvuuksista vipuvoimaa ®-profilointi johtoryhmässä

Johtoryhmille tai johtajista koostuville ryhmille

 • Erilaisten tilaisuuksien fasilitointi ja katalysointi
 • Coaching-palvelut johtoryhmille ja ryhmille
 • Rekrytointiin, retentioon ja optimointiin liittyvä osaamisvalmennus
 • Uusille urille-valmennus uudelleensijoittumis- ja outplacement-tilanteissa
 • Viestintään liittyvät tukipalvelut ja valmennukset -katso tarkemmin P.S. palvelu

Johtoryhmille tai johtajista koostuville ryhmille

 • Coaching-palvelut johtoryhmille ja ryhmille
 • Johtamis- ja esimiesvalmennukset yksilöille, johtoryhmille ja ryhmille
 • Rekrytointiin, retentioon ja optimointiin liittyvä osaamisvalmennus
 • Työnohjaus johtajille
 • Uusille urille-valmennus uudelleensijoittumis- ja outplacement-tilanteissa
 • Viestintään liittyvät tukipalvelut ja valmennukset – katso tarkemmin P.S. palvelu
 • Rakennamme räätälöityjä palveluita osaamisemme puitteissa. Tuotekehitys on jatkuvaa. Kysy lisää kokonaishankkeista.
legs-2

Organisaatiokulttuuri
Työyhteisö

 • Usein työyhteisön ja organisaatiokulttuurin kehittäminen kannattaa aloittaa arvioinnilla. Tähän on useita menetelmiä riippuen tavoitteesta.
 • Erilaisten tilaisuuksien fasilitointi ja katalysointi.
 • Vahvuuslähtöisen organisaatiokulttuurin vahvistaminen
 • Organisaatiokohtaisesti teemoitetut valmennukset tilauksen mukaan

Työyhteisövalmennukset osana johtamisvalmennusta

 • Itsensä johtamisvalmennukset
 • Työyhteisötaidot- valmennus
 • Työyhteisökokemuksen rakentaminen
 • Rakennamme räätälöityjä palveluita osaamisemme puitteissa. Tuotekehitys on jatkuvaa. Kysy lisää kokonaishankkeista.
legs-3

Hyvä johtajuus
tarvitsee maaperäkseen
kohtaavan ja tulevaisuutta rakentavan organisaatio­kulttuurin.

Johtaminen
tapahtuu
kohtaamispisteessä.

Hanne-Leona Luomajoki
Kehittävä kumppani

“Johdamme olemalla ihmisiä.
Emme olemalla ammattilaisia.”

Paul Hawken
Amerikkalainen yrittäjä, vaikuttaja ja luonnonsuojelija
Vapaa suomennos: Hanne-Leona Luomajoki

Jokaisella on valtaa ja vastuuta
edistää hyvää johtajuutta.

Hanne-Leona Luomajoki 
Kehittävä kumppani

spiral