Pro Synthesis Oy.

Kehittyminen on
spiraalimaista liikettä
ja tapahtuu aina
suhteessa toiseen.

Pro Synthesis Oy tarjoaa kehittävää kumppanuutta ® sinulle, ryhmällesi ja organisaatiollenne.

Katalysoimme kehittymistä ja vaikuttamista kohti haluttua tulevaisuutta.

Matkalla mottona on vapautua turhista toimijuuden esteistä ja saada vahvuuksista vipuvoimaa ® etenemiseen. Haluttua tulevaisuutta rakennamme oppimalla kokemuksistamme ja tekemällä parempia päätöksiä. Ne ovat usein niitä viisaasti rohkeampia päätöksiä. Parempia päätöksiä ®  syntyy synteesin kautta.

Synteesi on keskeinen ajattelemisen, johtamisen ja vaikuttamisen supertaito.

Se luo kriittisen kilpailuedun, jonka kehittämistä tulevaisuuden tekijöillä ei ole
varaa jättää sattuman varaan. Synteesin tekeminen on näkökulmia yhdistävää ajattelua, pyrkimystä koko ajan liikkeessä olevan kokonaisuuden hahmottamiseksi.

Pro Synthesis Oy työskentelee nimensä mukaisesti kohti synteesiä ja synteesin puolesta.

Synteesin tekemisen taito on kykyä
luovasti punoa yhteen tietoa eri lähteistä
yhtenäiseksi, ehyeksi ja merkitykselliseksi
täysin uudeksi kokonaisuudeksi,
joka syvästi vaikuttaa muihin.

Hanne-Leona Luomajoki

Yhteis­kunnallinen missio.

Haluamme omalla pienellä panoksellamme
olla mukana luomassa
kokonaisvaltaisempaa kuvaa todellisuudesta,
jotta voimme tehdä
viisaasti rohkeampia päätöksiä
tulevaisuuden rakentamiseksi.

Pro Synthesis Oy:n olemassaolon tarkoitukseen ja missioon liittyy läheisesti neljä avainkäsitettä:

Kehittävää kumppanuutta® on katalysoivaa voimaa sinulle, joka haluat enemmän kuin konsultin.

Kehittävää kumppanuutta kuvaa Pro Synthesis Oy:n tarjoamaa toimintatapaa: haluamme tehdä yhteistyötä pitkäjänteisesti siten, että asiakkaallemme jää pysyvää psykologista pääomaa sen sijaan, että tyytyisi hatariin pikaratkaisuihin. Kehittävä kumppanuus tuottaa kestävämpiä ihmissuhteita ja turvallisempia tiimejä, joiden varaan rakentaa onnistuvaa organisaatiokulttuuria.

Työskentelemme PRO-meiningillä ja uskomme siihen, että ammatillisesti voi olla henkilökohtainen. Lupaamme laittaa persoonamme peliin sinun ja tavoitteesi eteen. Kehittävänä kumppanina autamme asiakkaitamme muotoilemaan haluttua tulevaisuutta, hahmottelemaan vaihtoehtoisia reittejä päämäärään ja poistamaan toimijuuden esteitä matkalla.

Millaista tulevaisuutta sinä haluat rakentaa kehittävän kumppanuuden avulla?

Vahvuuksista vipuvoimaa ® on omin käsin muotoilemani asiakaslähtöinen lähestymistapa, joka lähtee liikkeelle siitä, mihin perinteisemmät vahvuusanalyysit pysähtyvät. Ainutlaatuinen resepti vahvuuksien pohjalta kehittämiseen. Sen perusidean voi kiteyttää seuraavasti: vahvuudet itsessään eivät ole hyödyksi tai iloksi, jos niitä ei osaa käyttää vipuvoimana! Tämä pätee niin yksilöihin, tiimeihin kuin organisaatioihinkin. Me ihmiset tarvitsemme myös vipuvoimaa toistemme vahvuuksista.

Pro Synthesis Oy:n yhteiskunnallinen missio on olla mukana luomassa kokonaisvaltaisempaa kuvaa todellisuudesta, jotta voimme tehdä viisaasti rohkeampia päätöksiä tulevaisuuden rakentamiseksi. Päätöksentekoa ei voi välttää. Päättämättä jättäminenkin on päätös. Toisaalta isojakin päätöksiä paukutetaan monesti paineisissa tilanteissa ja tulipalokiireessä, jolloin tietoiselle synteesille ja kokonaisvaltaiselle harkinnalle ei ole varattu tilaa. Tällöin päätös ja sen seuraukset eivät useinkaan ole toivotun kaltaisia. Kukaan ei tietenkään voi luvata täydellisiä päätöksiä. Parempia kylläkin! Haluatteko oppia tekemään parempia päätöksiä paremmalla mielellä? Sekin vaatii päätöksen. Yksilöille, tiimeille, projektiryhmille ja johtoryhmille valmennusta.

Pro Synthesis Oy:n johdanto käsitteestä synteesi:

Synteesin tekemisen taito on kykyä luovasti punoa yhteen tietoa eri lähteistä yhtenäiseksi, ehyeksi ja merkitykselliseksi täysin uudeksi kokonaisuudeksi, joka syvästi vaikuttaa muihin.

Synteesin tekemisen ytimessä on ajatus siitä, että maailma koostuu näkökulmista – ei yhdestä annetusta totuudesta. Synteesin tekeminen on näkökulmia yhdistävää ajattelua, pyrkimystä koko ajan liikkeessä olevan kokonaisuuden hahmottamiseksi. On kyettävä käsittelemään myös toisilleen vastakkaisia näkemyksiä, koskemaan niitä yhtä aikaa.

Riittämätön synteesi taas aiheuttaa sen, ettei ihminen, ryhmä tai organisaatio uudistu muuttuvien olosuhteiden mukana. Tällä jumiutumisella on aina hintansa.

Synteesin tekeminen vaatii kypsyyden lisäksi monia taitoja, joita voi opetella. Tahdotko vahvistaa näitä taitoja?

Kyllästynyt analyysi-paralyysiin? Etkä tyydy vesittyneisiin kompromisseihin ? Kun on aika siirtyä synteesiin…

Tilaa minivalmennus aiheesta: Ota yhteyttä

Etymologiaa

PRO = Latinan kielessä pro tarkoittaa ’puolesta ’ (englanniksi for). Pro on myös lyhennelmä englannin kielen sanasta professional, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna ammattilainen tai ammattimaista.

SYNTHESIS = Kreikan kielestä syn =’summa’ ja thesis =’asema’. Synteesillä tarkoitetaan toimintoa tai prosessia, jossa kaksi tai useampi, jo olemassa oleva asia yhdistyy siten, että muodostuu kokonaan uusi asia. Erityisesti tarkoitetaan sellaista yhdistämistä, jossa yhdistetyistä asioista tulee enemmän kuin vain osiensa summa (emergenssi). Emergenssi taas on olemassaolon systeemeihin liittyvä käsite, joka tarkoittaa tietystä kokonaisuudesta nousevaa ja syntyvää uutta ilmiötä, ominaisuutta tai toiminnan tasoa.

Synteesin käsitettä käytetään monilla eri aloilla kuten kemiassa, biologiassa, filosofiassa, psykologiassa, opetuksessa, liike-elämässä, politiikassa, uskonnossa, lääketieteessä, taiteessa, akustiikassa ja elektroniikassa jne. Lisäksi synteesillä viitataan usein monitieteisyyteen, poikkitieteelliseen. Synteesillä voidaan viitata sekä fyysisiin että ideologisiin asioihin. Väittelyssä synteesi on keskenään jännitteisten teesin ja antiteesin yhteen sovittamisen lopputulema. Modernissa filosofiassa synteesin käsite on keskeinen. Se liittyy usein ajatuksiin, joita pidetään holistisina pikemmin kuin reduktionistisina: systeemin toimintaa voidaan paremmin ymmärtää kokonaisuuden kautta kuin osiensa summana. Synteesi on lähellä integraation käsitettä.

 


Hanne-Leona Luomajoki

Työkokemusta ja osaamista

Ruohonjuuritasolta johtoryhmiin.

Työkokemuksestani

 • Lähes 20 vuoden työkokemus liike-elämän palvelukeskeisestä liiketoiminnasta: systeeminen organisaatioiden kehittäminen, johtamisen valmentaminen, henkilöarviointi ja henkilöstöresurssien optimointi, kehitys- ja valmennuspsykologia. Lisäksi terapeuttinen työ rinnalla.
 • Kansainvälistä johtamiskokemusta henkilöstön kehittämispäällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä.
 • Monipuolinen asiakaskunta: yksityissektorin pk-yrityksistä suuriin yrityksiin eri toimialoilla, julkisen sektorin eri toimijat, yhdistykset, säätiöt, taiteen ja politiikan toimijat sekä yksityishenkilöt.
 • Systeeminen työ organisaation eri tasoilla ruohonjuuritasolta johtoryhmiin
 • Linkedin: https://linkedin.com/in/hanne-leona-luomajoki

Ammatillisesta osaamisestani

Päivitän osaamistani proaktiivisesti.

 • Laillistettu psykologi PsM, Turun Yliopisto
 • Työterveyspsykologi
 • Sertifioitu psykologinen henkilöarvioija, Psykologiliitto
 • Systeeminen ja luova työnohjaaja STOry, Helsingin yliopisto
 • ICF Professional Coach
 • Kansainvälistä HRD- ja johtamiskoulutusta
 • Postgraduate Certificate in Systemic Leadership and Organizational studies, University of Sunderland, U.K.
 • Toiminnallisten ryhmien ohjaaja TRO
 • Kouluttajapsykoterapeutti KAT, Helsingin yliopisto
 • Päivitän osaamistani proaktiivisesti ja kartutan psykologista pääomaani pitkäjänteisesti.
Kielitaitoa

Työskentelykielinä suomi, ruotsi ja englanti.

 • äidinkieli suomi
 • hyvin sujuva ruotsi
 • ammattisujuva englanti
 • hyvä saksan yleistaito
 • ranskan alkeet
Ammatillisia jäsenyyksiä
 • Helsingin Yrittäjänaiset ry
 • Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry
 • International Coaching Federation ICF -Finland Chapter
 • KAT yhdistys ry
 • Psykofyysinen psykoterapia ry
 • Psykologiliiton Yrittäjien edunvalvontaryhmä
 • Suomen Coaching-yhdistys SCY ry
 • Suomen Psykologiliitto ja Hepsy ry
 • Suomen Työnohjaajien liitto STORY ry
 • Suomen Yrittäjät / Kanta-Helsingin Yrittäjät