Näkemystä.

Kehittävää kumppanuutta®
johtajille, päättäjille ja tulevaisuuden rakentajille.
Katalysoimme
viisasta vaikuttamista
kohti haluttua tulevaisuutta.

Visio.

… että jokainen voisi saada
vahvuuksistaan vipuvoimaa.

Vaikuttamista varmoin ottein ja avoimin mielin

Katalysointi perustuu kahdeksaan kehittymisen teesiin, jotka ovat muotoutuneet ns. kädet savessa. Alla kaksi ensimmäistä teesiä:

Asiakas on oman yrityksensä, elämänsä ja todellisuutensa paras asiantuntija.

Jokaisella asiantuntijalla on myös sokeita pisteitä ja kehittymisen esteitä, joita ei yksin kykene tunnistamaan. Onneksi kehittävä kumppani myös näkee asiakkaan edistysaskeleet kirkkaasti.

Kehittyminen on spiraalimaista liikettä ja tapahtuu aina suhteessa toiseen.

Kehittymiseen kuuluu edistysaskeleiden lisäksi takapakit, epäonnistumiset ja ajoittain myös mielipaha– ne ovat osa matkaa. Alusta asti kannattaa myös tunnustaa, että kehittymiseen tarvitsemme toisiamme. Yhdessä näemme enemmän ja syvemmälle.

Edistys ei seuraa lineaarisesti nousevaa suoraa, vaan se on todellisuudessa spiraalimaista liikettä…

Johann Wolfgang van Goethe (1749-1832)
Saksalainen valtiomies, kirjailija, luonnontieteilijä, humanisti ja taitelija
Vapaa suomennos: Hanne-Leona Luomajoki
Vahvuuksista vipuvoimaa ®

Vastoinkäymiset
voivat hioa esiin
uusia vahvuuksia.

...ja ilman ärsyttäviä hiekanjyväsiä
ei olisi helmiäkään.