Palveluita.

Kehittävää kumppanuutta®
johtajille, päättäjille ja tulevaisuuden rakentajille.
Katalysoimme
viisasta vaikuttamista
kohti haluttua tulevaisuutta.

Päättäjille, ryhmille ja organisaatioille

…koska meillä kaikilla on varaa kasvaa…


Vuorovesi
Foto: Tuula Hara

Tulevaisuutta
ei löydetä,
se luodaan.

Työskentelemme PRO-meiningillä:
  • Yksityissektorilla: sekä suuret että pk-yritykset, yksityisyrittäjät, yksityishenkilöt
  • Julkisella sektorilla ja politiikan parissa
  • Taiteen, tieteen, viestinnän ja median maailmassa
  • Kirkon piirissä
  • Järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja seuroissa

Palvellen kattavasti eri kohderyhmiä:
  • Asiantuntijat ja avainhenkilöt
  • Ammatti-, projekti- ja työryhmät
  • Esimiehet, johtajat ja johtoryhmät
  • Organisaatiot, työyhteisöt ja tiimi
  • Yksityishenkilöt

Tulevaisuuteen on aina useampia reittejä

Tahdotko kehittävän kumppanin matkallesi ?

Lähestymme uutta aikakautta: synteesin aikakautta.
Synteesin aikakaudella tietämisessä
ei ole kyse pelkästään tutkinnoista ja taidoista.
Tietäminen vaatii myös laajemman vision,
kykyä kriittisen ajatteluun ja loogiseen päättelyyn.
Ilman niitä meillä ei ole rakentavaa edistystä.

Li Ka-shing
Forbes-listattu hongkongilainen yrittäjä ja filantropisti

Coaching

Fasilitointi

Optimointi

Katalysointi

Retentio

Systeemisyys

spiral