Päätös.

Kehittävää kumppanuutta®
johtajille ja päättäjille.
Katalysoimme
viisasta vaikuttamista
kohti haluttua tulevaisuutta.

Yksilöille, ryhmille ja organisaatioille

…koska meillä kaikilla on varaa kasvaa…

Kirkas fokus ja
mielenmaltti luovat tilaa
paremmille päätöksille.

Päätös-palvelut muotoilemme tarpeeseen

Käytettävissänne on yli 20 vuoden aikana karttunut psykologinen pääomani. Yhdessä muotoillen luomme kuhunkin tarpeeseen sopivimman toteutuksen.

Toimiva strategia ja taitava päätöksenteko
ovat molemmat kunnon synteesin tuloksia
– ja myös itsessään synteesejä.


Hanne-Leona Luomajoki

Parempia päätöksiä ei tehdä
pelkän analytiikan pohjalta.

Tarvitset myös synteesiä,
jotta voit luottavaisin mielin
siirtyä tuumasta toimijuuteen.

Ja tietysti rohkeutta.

Hanne-Leona Luomajoki
Kehittävä kumppani

Älä koskaan tee päätöksiä,
jotka perustuvat pelkoon.

Tee päätöksiä toivon
ja mahdollisuuksien pohjalta.

Michelle Obama
First Lady
Vapaa suomennos: Hanne-Leona Luomajoki

Systeemisyys lähestymistapana
tuottaa parempia päätöksiä
digitaalisessakin maailmassa.

Hanne-Leona Luomajoki
Kehittävä kumppani

spiral