PROFIILIS

Aloita, mistä haluat: tulevaisuuteen on aina useampia reittejä.

Lähtökohtasi voi olla tulevaisuus ja onnistuminen, ajankohtainen ponnistus tai sitten menneisyydestä juontuva ongelmallinen kokemus, joka tällä hetkellä estää tulevaisuuden rakentamista.

Palvelu muotoillaan asiakastarpeen mukaan.

Kun tarve on yhdessä reflektoimalla muotoiltu, siirrytään tuumasta toimijuuteen. Palveluihin saat maistiaisen tilaamalla alkupalaksi joko minivalmennuksen tai PROFIILIS-alkukartoituksen, joiden perusteella on helpompi päättää, millainen palvelu kattaa tarpeesi osuvimmin.

Vaikuttavimmat tulokset saadaan aikaan monitasoisella valmennuksella, jossa sama ydinviesti sisäistyy kaikille organisaation eri tasoille. Näin organisaatioon jää arvokasta psykologista pääomaa, joka luo edellytyksiä kestävälle kehitykselle ja menestykselle.

Kaikki palvelut PRO-meiningillä. Turhaa työtä emme asiakkaillemme ehdota ja kerromme realistisen arvion tarvittavasta työmäärästä suhteessa tavoitteeseen. Palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tarvittaessa yhteistyökumppanimme ovat mukana hankkeissa.

Kysy lisää PROFIILIS-alkukartoituksesta, joka voidaan suunnitella osaksi kokonaisuutta tai erilliseksi palveluksi. Käytössä tutkitut ja kansainvälisesti käytössä olevat menetelmät ja profilointityökalut.