Tulevaisuutta rakentavaa johtamista

Johtamisen kypsyyttä ja ketteryyttä

Finanssialan johtajan yksilövalmennus; coachingin kesto 9 kk

Vahvuuksista vipuvoimaa ® -valmennus auttoi kehittämään henkilökohtaista johtamiseni kypsyyttä ja ketteryyttä.

Sain aitoa syvyyttä siihen, miten voisin saada vahvuuksistani enemmän käyttöön johtamisessani. Näin omat vahvuuteni laajemmin ja syvemmin kuin aiemmin.Lisäksi löysin paljon piileviä vahvuuksia ja ymmärsin, miten juuri niitä käyttämällä ja edelleen kehittämällä voin vaikuttaa omaan itseeni sekä johdettaviini. Näin myös kirkkaammin kehittämisen kohteitani ja sellaisia juonteita, joita minun pitää käsitellä, jotta pääsen eteenpäin.

Valmennus auttoi ymmärtämään, miten laaja ja moniulotteinen oman mieleni käyttöjärjestelmä on - miten sitä voi käyttää eri tilanteissa, ja miten laajasti siihen voi vaikuttaa.

Olemme valmennuksessa käsitelleet haastavia tilanteita on ja miten eri konteksteissa kannattaa käyttää eri työkaluja. Pääsin myös harjoittelemaan näitä työkaluja sekä reflektoimaan niiden käyttöä keskusteluissa Hanne-Leonan kanssa.

Tämän valmennuksen profiilit tuovat aivan uusia näkökulmia verraten aiempiin, syvyystaso on laajempi ja käyttökelpoisempi.

Olennaisen tärkeää on ollut reflektointi ja keskustelut valmentajan kanssa. Kasvotusten tehtävät purkuosuudet ovat erityisen tärkeitä, pelkät raportit ja yksin lukeminen eivät auta. Hanne-Leona tuo ammattilaisen näkökulmia siihen, miten voin kehittää itseäni omassa kasvusuunnassani -osin myös haastamalla omaa ajattelutapaani. Sain lisää työkaluja mieleni työkalupakkiin ja ylipäätään lisää liikkumatilaa mieleeni.

Hanne-Leona tuo keskusteluun täyden oman hurmaavan persoonansa, laajan kokemuksensa ja myös näkemystä.

Moneen asiaan löytyy vastaus omasta itsestä, mutta Hanne-Leona ei jätä yksin haastavien kysymysten kanssa, vaan lämpimästi auttaa, tukee, haastaa ja tuuppii oikeaan suuntaan. Tämä yhdistelmä oli minulle erittäin tärkeää.

Suosittelen valmennusta ja Hanne-Leonaa kaikille, jotka haluavat kehittää itseään ja johtamistaan uudelle tasolle !

Finanssialan johtaja