Systeemistä työyhteisön kehittämistä

Johtajuus / Kehitys / Motis / Muutos / Vuorovaikutus /

Yhteistyötä jo 90-luvulta asti.

Hanne-Leona tunnetaan monipuolisuudestaan ja kuplivasta ilostaan. Paitsi että hän on oman alansa huippuasiantuntija, hän on myös myynnillinen, strukturoitu ja tehokas. Hän näkee mahdollisuuksia sielläkin, missä joku muu näkee vain ongelman.Hän on tunnetasolla hyvin läsnä ja avarakatseinen, mistä syystä hän myös  kuuntelee ihmisiä monitasoisesti. Koska hänellä on syvä ymmärrys ryhmädynamiikasta, hän usein huomaa ryhmissä senkin, mitä ei ääneen lausuta. Tämä mahdollistaa joustavan ja luovan työskentelyotteen. Lisäksi hänellä on taito eläytyen auttaa ihmisiä näkemään tilanteensa  monista eri näkökulmista.

Hanne-Leona on luonnostaan edelläkävijä. Myös moniselitteisissä tilanteissa hän tekee aloitteita asioiden eteenpäin viemiseksi. Hän osaa haastaa ja vaikuttaa innostavalla tyylillä. Olen usein nähnyt hänen energisoituvan vastoinkäymisten keskelläkin. Uskon, että se liittyy hänen tapaansa löytää niitä mahdollisuuksien kulmia tiukoissakin tilanteissa.

Olen tuntenut Hanne-Leonan jo vuodesta 1992 erilaisista konteksteista ja rooleista, mistä syystä tunnemme toisemme erittäin hyvin. Opiskelimme yhtä aikaa systeemisiksi työnohjaajiksi. Myöhemmässä vaiheessa, kun Hanne-Leona työskenteli HRD -päällikkönä, hän osti palveluita yritykseltä, jossa työskentelin. Käynnistimme yhdessä menestyksekkään tiimi-coaching-ohjelman esimiehille, joka vaikutti tuottavutta nostavasti ja paransi myös sisäistä viestintää eri yksiköiden välillä.

Yhteistyömme ydin on systeemisen organisaatioiden
ja johtamisen kehittämisen ympärillä.

Olemme yhdessä tuotekehittäneet konsepteja liittyen aivoystävälliseen viestintään ja johtamiseen, dynaamiseen asiantuntijuuteen ja positiiviseen psykologiaan. Meillä molemmilla on ehtymätön into uudistaa itseämme ja työtämme asiakaspalvelumme kehittämiseksi.

Organisaatiopsykologi Anneli Romana